Algemeen

Duurzame inzetbaarheid van werknemers; vergrijzing

By February 4, 2019 No Comments

De inzetbaarheid van mensen op het werk veranderd sterk door de vergrijzing van de beroepsbevolking en doordat mensen langer door (moeten) werken. Voor ieder bedrijf waar mensen het verschil maken zijn de gevolgen hiervan belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Wanneer mensen langer door moeten werken, dan moeten ze dat werk natuurlijk wel aankunnen!

Vergrijzing

 

502 Bad Gateway

 


nginx/1.2.1


Door de vergrijzing neemt de leeftijd van werknemers toe en daarmee verandert hun inzetbaarheid. Met het stijgen van de leeftijd veranderen verschillende fysieke en mentale capaciteiten van nature. De gezondheidskundige grenzen die in de wetgeving worden gebruikt voor bijvoorbeeld fysieke belasting houden onvoldoende rekening met deze verschuiving waardoor er risico’s ontstaan op overbelasting.

Langer doorwerken
Mensen moeten langer doorwerken doordat de AOW leeftijd wordt verhoogd. In 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd aangepast aan de nog altijd stijgende levensverwachting.

De afgelopen 30 jaar is de levensverwachting van mannen met 6,5 jaar gestegen. Het aantal jaren in goede gezondheid is in die periode met 3,8 jaar toegenomen. Het lijkt er op dat de jaren die erbij komen in minder goede gezondheid worden doorgebracht. Debet daaraan is de levensstijl van mensen die risico’s met zich meebrengt voor hun gezondheid. Een kwart van de mensen rookt nog altijd en bijna de helft van de mensen heeft overgewicht. Daarnaast komt een groot deel niet toe aan de norm voor voldoende beweging en brengt een steeds groter deel van de beroepsbevolking de werktijd zittend door.

Volgens ons kunt u als werkgever anticiperen op deze ontwikkelingen. De effecten zijn wellicht nu nog niet zichtbaar maar de latere gevolgen zijn niet op korte termijn oplosbaar. Onderneem daarom nu actie zodat er nog keuzes zijn!  Uw invloed ligt daarbij niet op de toegenomen levensverwachting, de verhoging van de AOW leeftijd of de leefstijl van uw medewerkers maar op het afstemmen van het werk op de capaciteit van de beschikbare werknemers. Door duidelijk in beeld te hebben waar de knelpunten liggen of kunnen ontstaan, is het mogelijk om daar tijdig op te anticiperen. Zeker als het gaat om keuzes bij lange termijn investeringen die aan de basis van uw proces raken.

Het in beeld brengen van deze arbeidsrisico’s en het begeleiden naar oplossingen is de expertise van Support at Work. Zo kunt u een afgewogen keuze maken op welke manier u omgaat met de inzetbaarheid van, oudere, werknemers. Nu en in de toekomst.