Category

Nog te bedenken

Het nieuwe werken? Wat werkt voor u?

By | Ergonomie, Nog te bedenken | No Comments

Wat is dat toch met vernieuwende werkconcepten zoals het nieuwe werken? Eerst is het de oplossing voor alle problemen met werkplekken, files, thuis-werk balans en het ideale middel om eens goed te besparen op het aantal vierkante meters en een paar jaar later sommeert Yahoo iedereen weer terug naar kantoor, zijn er problemen met grenzen van werk en privé en zijn er bedrijven die de email op slot doen in de avond en nacht. Blijkbaar ligt het werkconcept toch wat dieper in onze genen dan we verwacht hadden en zijn begrippen als vrijheid (om daar te werken waar jij wilt) en vertrouwen (van je baas dat je doet waarvoor je betaalt wordt) toch iets meer dan marketing termen gebleken.

Maar hoe zit het dan?
Volgens ons moet de manier van werken aansluiten bij het bedrijf! Dat lijkt een dooddoener maar bedrijven vragen zich onvoldoende af of hun manier van werken aan verandering toe is en welke verandering dat dan zou moeten zijn. Welke verandering brengt het bedrijf verder, hoe zou die verandering er dan uit moeten zien en welke mogelijke risico’s hangen samen met die verandering? Zo maar wat vragen die vaak wel gesteld worden maar niet vaak voldoende worden beantwoord.

Het werkconcept is niet iets wat vaststaat maar waar keuzes kunnen en moeten worden gemaakt. Uitgangspunt voor het werkconcept moet zijn of het past bij het bedrijf. Maakt het bedrijf voldoende gebruik van de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan. Wat zijn de gevolgen van keuzes voor de bedrijfsvoering? Zoals de verandering naar het werkconcept plaats- en tijdsonafhankelijk werken veronderstelt niet alleen een materiële verandering van tijd en plaats maar vooral ook een verandering in de manier waarop mensen met elkaar samenwerken.

Gezondheid van mensen, een zaak voor werkgevers?

By | Nog te bedenken | No Comments

Het duikt regelmatig op in het nieuws. Werkgevers die actie ondernemen om de gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Vroeger als bedrijfsfitness, daarna als gezondheidsmanagement en de laatste tijd als vitaliteitsmanagement. Waarom werkgevers dit doen? Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, gezondheid als employee benefit? Om het ziekteverzuim te verminderen, gezondheid als kostenreductie?

Wat de argumentatie ook is volgens ons blijft de eerste vraag: Is de gezondheid van de medewerkers de verantwoordelijkheid van het bedrijf? Het antwoord daarop is natuurlijk niet eenduidig. Ja, zodra het gaat het om het gezondheidsbedreigende situaties die het gevolg zijn van de arbeidsomstandigheden. Nee, zodra het gaat om niet arbeidsgerelateerde risicofactoren voor gezondheidsbedreigingen.

In het eerste geval is het evident en ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever. In het tweede geval is de relatie veel complexer. De werkgever is wel financieel aansprakelijk voor het ziekteverzuim maar de oorzaak ligt niet in de invloedssfeer van het bedrijf. Het lijkt daardoor logisch dat werkgevers proberen invloed te krijgen op niet arbeidsgerelateerd ziekteverzuim. Maar is het realistisch om van deze inspanning effect te verwachten? Het veronderstelt in ieder geval dat het bedrijf een duidelijk beeld heeft van het ziekteverzuim, de onderverdeling daarvan in arbeidsgerelateerd en niet-arbeidsgerelateerd en daarbinnen dan weer naar oorzaak. De ervaring leert dat het ziekteverzuim binnen bedrijven niet de noodzakelijk informatie levert die nodig is om deze differentiatie aan te brengen. Dus als je dan niet weet waar je op moet beginnen met je aanpak kun je ook moeilijk een meetbaar effect verwachten. Is dit geld dan slecht besteed? Dat ligt er aan, de werkgever heeft een primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Als deze verantwoordelijkheid nog niet tot de gewenste risicobeheersing heeft geleid kan het geld wellicht beter worden geïnvesteerd in verbetering van de arbeidsomstandigheden en is het geld besteed aan “gezondheidsmanagement” niet goed besteed. Als de genoemde primaire verantwoordelijkheid wel goed is ingevuld komt de discussie pas echt op gang. Wat wil je namelijk bereiken met je investering, hoe ga je dit realiseren, welke verantwoordelijkheid hebben de mensen zelf in dit traject. Dat vergt een sterke drive om dit op te pakken.

Kan het ook anders, natuurlijk: Zonder veel moeite is het mogelijk om ongezond gedrag te ontmoedigen. Bij de keuze van huisvesting zorgen dat de lokatie goed per fiets bereikbaar is, dat de omgeving uitnodigt om een wandeling te maken. Bij het aanbod in het bedrijfsrestaurant meerdere keuzes aan te bieden. Bij de inrichting van de huisvesting zorgen dat de trap een prominente plek heeft. Bij de inrichting van de werkplek zorgen dat mensen regelmatig moeten opstaan van hun werkplek om een print te pakken. Of dat mensen gestimuleerd worden om even bij een collega langs te lopen in plaats van een email te sturen. Laat als werkgever zien dat u uw verantwoordelijkheid te nemen. Dat stimuleert anderen om hun verantwoordelijkheid te nemen.