All Posts By

John

Arbo in de toekomst

By | Algemeen | No Comments

Hoe ziet de toekomst van arbo er uit. Een projectgroep van de SER heeft zich daar onlangs over gebogen en slaagt er niet in om met een eenduidig advies te komen. Met name daar waar het gaat om de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding staan de deelnemers lijnrecht tegenover elkaar. Waar een werkgever in ieder geval wel verantwoordelijk voor is en blijft is het realiseren van veilige en gezonde omstandigheden waarin wordt gewerkt.

Support at Work helpt u graag verder met het maken van keuzes waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers; vergrijzing

By | Algemeen | No Comments

De inzetbaarheid van mensen op het werk veranderd sterk door de vergrijzing van de beroepsbevolking en doordat mensen langer door (moeten) werken. Voor ieder bedrijf waar mensen het verschil maken zijn de gevolgen hiervan belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Wanneer mensen langer door moeten werken, dan moeten ze dat werk natuurlijk wel aankunnen!

Vergrijzing

 

502 Bad Gateway

 


nginx/1.2.1


Door de vergrijzing neemt de leeftijd van werknemers toe en daarmee verandert hun inzetbaarheid. Met het stijgen van de leeftijd veranderen verschillende fysieke en mentale capaciteiten van nature. De gezondheidskundige grenzen die in de wetgeving worden gebruikt voor bijvoorbeeld fysieke belasting houden onvoldoende rekening met deze verschuiving waardoor er risico’s ontstaan op overbelasting.

Langer doorwerken
Mensen moeten langer doorwerken doordat de AOW leeftijd wordt verhoogd. In 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd aangepast aan de nog altijd stijgende levensverwachting.

De afgelopen 30 jaar is de levensverwachting van mannen met 6,5 jaar gestegen. Het aantal jaren in goede gezondheid is in die periode met 3,8 jaar toegenomen. Het lijkt er op dat de jaren die erbij komen in minder goede gezondheid worden doorgebracht. Debet daaraan is de levensstijl van mensen die risico’s met zich meebrengt voor hun gezondheid. Een kwart van de mensen rookt nog altijd en bijna de helft van de mensen heeft overgewicht. Daarnaast komt een groot deel niet toe aan de norm voor voldoende beweging en brengt een steeds groter deel van de beroepsbevolking de werktijd zittend door.

Volgens ons kunt u als werkgever anticiperen op deze ontwikkelingen. De effecten zijn wellicht nu nog niet zichtbaar maar de latere gevolgen zijn niet op korte termijn oplosbaar. Onderneem daarom nu actie zodat er nog keuzes zijn!  Uw invloed ligt daarbij niet op de toegenomen levensverwachting, de verhoging van de AOW leeftijd of de leefstijl van uw medewerkers maar op het afstemmen van het werk op de capaciteit van de beschikbare werknemers. Door duidelijk in beeld te hebben waar de knelpunten liggen of kunnen ontstaan, is het mogelijk om daar tijdig op te anticiperen. Zeker als het gaat om keuzes bij lange termijn investeringen die aan de basis van uw proces raken.

Het in beeld brengen van deze arbeidsrisico’s en het begeleiden naar oplossingen is de expertise van Support at Work. Zo kunt u een afgewogen keuze maken op welke manier u omgaat met de inzetbaarheid van, oudere, werknemers. Nu en in de toekomst.

hangplek

The end of sitting?

By | Algemeen | No Comments

Onlangs verscheen er een uitdagend artikel in de volkskrant dat gebaseerd is op de prikkelende stelling dat het maar eens afgelopen moet zijn met zittend werken!!

Zitten brengt tal van gezondheidsrisico’s met zich mee. De afgelopen jaren is de focus vooral gericht op het beter laten zitten van mensen in een comfortabele omgeving. Misschien iets te comfortabel? Niet alleen leidt deze inactieve levensstijl tot allerlei fysieke gezondheidsklachten maar zorgt het ook nog eens voor een versnelde achteruitgang van ons geheugen zoals Erik Scherder regelmatig in de DWDD duidelijk maakt.

en toch doen we het dagelijks vele uren…………

Volgens ons hebben mensen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als werknemers en als werkgever om hier iets mee te doen. Er zijn diverse mogelijkheden om actiever te worden, ook op de werkvloer. Die mogelijkheden veronderstellen niet eens een vorm van out of the box denken die zo rigoreus is als hetgeen ontwerpstudio RAAAF, zie foto, heeft gerealiseerd. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we minder zitten? Simpele voorbeelden zijn: staand vergaderen, het gebruik van de trap, printers die niet direct bij het bureau staan of op de fiets naar het werk. Nu komt het aan op het benutten van deze kansen!!! want zitten is nog altijd de norm.

 

Duurzame inzetbaarheid van Flexwerkers; Modernisering ziektewet

By | Algemeen | No Comments

De wijze waarop u zorgt voor uw flexwerkers bepaalt het succes van uw investeringen in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van uw vaste medewerkers.

Door de modernisering van de ziektewet worden bedrijven ‘aangeslagen’ voor flexwerkers die na het einde van hun dienstverband een ziektewetuitkering ontvangen. Duurzame inzetbaarheid bij flexwerkers is een lastige combinatie, misschien zelfs wel tegenstrijdig. Want waarom investeren in iemand die elk moment weer weg kan gaan. Met deze modernisering van de ziektewet is er dan in ieder geval een financiële reden. Maar vanuit bedrijfsmatig perspectief zijn er natuurlijk meerdere redenen aan te voeren.

Volgens ons vormen Flexwerkers een kwetsbare groep binnen bedrijven. Veelal zijn ze minder goed op de hoogte van de specifieke risico’s van het werk en lopen daardoor meer risico op ongevallen of letsel. Een goede zorg voor kwetsbare groepen medewerkers laat zien dat u de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden serieus neemt. Dus geen uitzonderingen op afspraken. Dit vergroot het draagvlak voor maatregelen die u neemt voor iedereen!

Wat kunt u doen om de flexwerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden voor de tijd dat ze bij u werken en daarna? Vraag het ons, dat is de expertise van Support at Work.

 

Read More

Het nieuwe werken? Wat werkt voor u?

By | Ergonomie | No Comments

Wat is dat toch met vernieuwende werkconcepten zoals het nieuwe werken? Eerst is het de oplossing voor alle problemen met werkplekken, files, thuis-werk balans en het ideale middel om eens goed te besparen op het aantal vierkante meters en een paar jaar later sommeert Yahoo iedereen weer terug naar kantoor, zijn er problemen met grenzen van werk en privé en zijn er bedrijven die de email op slot doen in de avond en nacht. Blijkbaar ligt het werkconcept toch wat dieper in onze genen dan we verwacht hadden en zijn begrippen als vrijheid (om daar te werken waar jij wilt) en vertrouwen (van je baas dat je doet waarvoor je betaalt wordt) toch iets meer dan marketing termen gebleken.

Maar hoe zit het dan?
Volgens ons moet de manier van werken aansluiten bij het bedrijf! Dat lijkt een dooddoener maar bedrijven vragen zich onvoldoende af of hun manier van werken aan verandering toe is en welke verandering dat dan zou moeten zijn. Welke verandering brengt het bedrijf verder, hoe zou die verandering er dan uit moeten zien en welke mogelijke risico’s hangen samen met die verandering? Zo maar wat vragen die vaak wel gesteld worden maar niet vaak voldoende worden beantwoord.

Het werkconcept is niet iets wat vaststaat maar waar keuzes kunnen en moeten worden gemaakt. Uitgangspunt voor het werkconcept moet zijn of het past bij het bedrijf. Maakt het bedrijf voldoende gebruik van de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan. Wat zijn de gevolgen van keuzes voor de bedrijfsvoering? Zoals de verandering naar het werkconcept plaats- en tijdsonafhankelijk werken veronderstelt niet alleen een materiële verandering van tijd en plaats maar vooral ook een verandering in de manier waarop mensen met elkaar samenwerken.

Gezondheid van mensen, een zaak voor werkgevers?

By | Algemeen | No Comments

Het duikt regelmatig op in het nieuws. Werkgevers die actie ondernemen om de gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Vroeger als bedrijfsfitness, daarna als gezondheidsmanagement en de laatste tijd als vitaliteitsmanagement. Waarom werkgevers dit doen? Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, gezondheid als employee benefit? Om het ziekteverzuim te verminderen, gezondheid als kostenreductie?

Wat de argumentatie ook is volgens ons blijft de eerste vraag: Is de gezondheid van de medewerkers de verantwoordelijkheid van het bedrijf? Het antwoord daarop is natuurlijk niet eenduidig. Ja, zodra het gaat het om het gezondheidsbedreigende situaties die het gevolg zijn van de arbeidsomstandigheden. Nee, zodra het gaat om niet arbeidsgerelateerde risicofactoren voor gezondheidsbedreigingen.

In het eerste geval is het evident en ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever. In het tweede geval is de relatie veel complexer. De werkgever is wel financieel aansprakelijk voor het ziekteverzuim maar de oorzaak ligt niet in de invloedssfeer van het bedrijf. Het lijkt daardoor logisch dat werkgevers proberen invloed te krijgen op niet arbeidsgerelateerd ziekteverzuim. Maar is het realistisch om van deze inspanning effect te verwachten? Het veronderstelt in ieder geval dat het bedrijf een duidelijk beeld heeft van het ziekteverzuim, de onderverdeling daarvan in arbeidsgerelateerd en niet-arbeidsgerelateerd en daarbinnen dan weer naar oorzaak. De ervaring leert dat het ziekteverzuim binnen bedrijven niet de noodzakelijk informatie levert die nodig is om deze differentiatie aan te brengen. Dus als je dan niet weet waar je op moet beginnen met je aanpak kun je ook moeilijk een meetbaar effect verwachten. Is dit geld dan slecht besteed? Dat ligt er aan, de werkgever heeft een primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Als deze verantwoordelijkheid nog niet tot de gewenste risicobeheersing heeft geleid kan het geld wellicht beter worden geïnvesteerd in verbetering van de arbeidsomstandigheden en is het geld besteed aan “gezondheidsmanagement” niet goed besteed. Als de genoemde primaire verantwoordelijkheid wel goed is ingevuld komt de discussie pas echt op gang. Wat wil je namelijk bereiken met je investering, hoe ga je dit realiseren, welke verantwoordelijkheid hebben de mensen zelf in dit traject. Dat vergt een sterke drive om dit op te pakken.

Kan het ook anders, natuurlijk: Zonder veel moeite is het mogelijk om ongezond gedrag te ontmoedigen. Bij de keuze van huisvesting zorgen dat de lokatie goed per fiets bereikbaar is, dat de omgeving uitnodigt om een wandeling te maken. Bij het aanbod in het bedrijfsrestaurant meerdere keuzes aan te bieden. Bij de inrichting van de huisvesting zorgen dat de trap een prominente plek heeft. Bij de inrichting van de werkplek zorgen dat mensen regelmatig moeten opstaan van hun werkplek om een print te pakken. Of dat mensen gestimuleerd worden om even bij een collega langs te lopen in plaats van een email te sturen. Laat als werkgever zien dat u uw verantwoordelijkheid te nemen. Dat stimuleert anderen om hun verantwoordelijkheid te nemen.